image

Veikla ir tikslai

LRVS misija

Pritraukti, įkvėpti, vienyti privačiame ir viešajame sektoriuje dirbančius ryšių su visuomene specialistus, besilaikančius pasaulyje pripažintų veiklos srities etikos reikalavimų ir siekiančius tobulinti profesinę kompetenciją.

LRVS vizija

Sąjunga yra ryšių su visuomene veiklos kompetencijos centras Lietuvoje, padedantis tobulėti jos nariams ir deramai atstovaujantis šaliai pasaulio mastu.


Tikslas #1

Padėti LRVS nariams kelti profesinę kvalifikaciją per organizuojamus renginius, dalijimąsi profesine informacija, narių tarpusavio bendravimą.

Kurti ir puoselėti profesinei kvalifikacijai kelti palankią aplinką.

UŽDAVINIAI

 • Organizuoti renginius, skirtus narių kompetencijai tobulinti, pristatančius aktualias ryšių su visuomene (RsV) srities problematiką analizuojančias temas; išplėsti LRVS renginių formatą, skatinti jų įvairovę.
 • Užtikrinti informacijos sklaidą apie renginius, susijusius su profesinės srities naujienų sklaida, kvalifikacijos kėlimu.
 • Suformuoti ir atnaujinti informacijos paketą, pristatantį RsV profesinę sritį.
 • Analizuoti LRVS narių poreikius, susijusius su profesinės informacijos mainais, kvalifikacijos kėlimu, lūkesčius apie pageidaujamas renginių temas ir kitas aktualijas.
 • Inicijuoti ir sukurti narių vidinės komunikacijos gaires bei užtikrinti sklandų informacijos pateikimą.
 • Skatinti neformalų narių bendravimą ir bendradarbiavimą.

Tikslas #2

Stiprinti LRVS reputaciją, žinomumą, skatinti jos plėtrą, puoselėti ryšių su visuomene profesijos prestižą ir svarbą.

UŽDAVINIAI:

 • Aktyviai dalyvauti formuojant viešąją nuomonę apie RsV sritį: LRVS turi tapti pagrindiniu RsV rinkos atstovu viešojoje erdvėje kalbant apie RsV sritį.
 • Viešinti LRVS narių kompetenciją profesinei bendruomenei ir plačiajai visuomenei. Užtikrinti LRVS bendradarbiavimą su valstybinėmis, verslo institucijomis, organizacijomis, asociacijomis ir tapti siekiama organizacija potencialiems rėmėjams.
 • Kurti ir plėtoti bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis, rengiančiomis RsV specialistus.
 • Užtikrinti LRVS regioninę plėtrą.
 • Užtikrinti LRVS kokybinę ir kiekybinę plėtrą.

Tikslas #3

LRVS turi tapti solidžia tarptautinės RsV bendruomenės nare.

UŽDAVINIAI:

 • Aktyviai plėtoti LRVS bendradarbiavimą su RsV srities organizacijomis visame pasaulyje.
 • Metinis komunikacijos renginys „PR Impact Awards“ turi tapti tarptautiniu RsV rinkos renginiu.
 • Sukurti galimybes LRVS nariams tobulintis užsienyje organizuojamose konferencijose, seminaruose ne tik kaip dalyviams, bet ir pranešėjams, būti RsV konkursų Vertinimo komisijos nariais, dalintis savo gerąja praktika su užsienio kolegomis.