Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjunga keičia pavadinimą ir tampa Lietuvos komunikacijos asociacija. Daugiau informacijos čia.
image

Veikla ir tikslai

LTKA misija

Pritraukti, įkvėpti, vienyti privačiame ir viešajame sektoriuje dirbančius ryšių su visuomene ir komunikacijos specialistus, besilaikančius pasaulyje pripažintų veiklos srities etikos reikalavimų ir siekiančius tobulinti profesinę kompetenciją.

LTKA vizija

Asociacija yra ryšių su visuomene ir komunikacijos veiklos kompetencijos centras Lietuvoje, padedantis tobulėti jos nariams ir deramai atstovaujantis šaliai pasaulio mastu.


Tikslas #1

Padėti LKA nariams kelti profesinę kvalifikaciją per organizuojamus renginius, dalijimąsi profesine informacija, narių tarpusavio bendravimą.

Kurti ir puoselėti profesinei kvalifikacijai kelti palankią aplinką.

UŽDAVINIAI

 • Organizuoti renginius, skirtus narių kompetencijai tobulinti, pristatančius aktualias ryšių su visuomene (RsV) ir komunikacijos srities problematiką analizuojančias temas; išplėsti LKA renginių formatą, skatinti jų įvairovę.
 • Užtikrinti informacijos sklaidą apie renginius, susijusius su profesinės srities naujienų sklaida, kvalifikacijos kėlimu.
 • Suformuoti ir atnaujinti informacijos paketą, pristatantį RsV profesinę sritį.
 • Analizuoti LKA narių poreikius, susijusius su profesinės informacijos mainais, kvalifikacijos kėlimu, lūkesčius apie pageidaujamas renginių temas ir kitas aktualijas.
 • Inicijuoti ir sukurti narių vidinės komunikacijos gaires bei užtikrinti sklandų informacijos pateikimą.
 • Skatinti neformalų narių bendravimą ir bendradarbiavimą.

Tikslas #2

Stiprinti LKA reputaciją, žinomumą, skatinti jos plėtrą, puoselėti ryšių su visuomene profesijos prestižą ir svarbą.

UŽDAVINIAI:

 • Aktyviai dalyvauti formuojant viešąją nuomonę apie RsV ir komunikacijos sritį: LKA turi tapti pagrindiniu RsV rinkos atstovu viešojoje erdvėje kalbant apie RsV ir komunikacijos sritį.
 • Viešinti LKA narių kompetenciją profesinei bendruomenei ir plačiajai visuomenei. Užtikrinti LKA bendradarbiavimą su valstybinėmis, verslo institucijomis, organizacijomis, asociacijomis ir tapti siekiama organizacija potencialiems rėmėjams.
 • Kurti ir plėtoti bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis, rengiančiomis RsV specialistus.
 • Užtikrinti LKA regioninę plėtrą.
 • Užtikrinti LKA kokybinę ir kiekybinę plėtrą.

Tikslas #3

LKA turi tapti solidžia tarptautinės RsV bendruomenės nare.

UŽDAVINIAI:

 • Aktyviai plėtoti LKA bendradarbiavimą su RsV srities organizacijomis visame pasaulyje.
 • Metinis komunikacijos renginys „PR Impact Awards“ turi tapti tarptautiniu RsV rinkos renginiu.
 • Sukurti galimybes LKA nariams tobulintis užsienyje organizuojamose konferencijose, seminaruose ne tik kaip dalyviams, bet ir pranešėjams, būti RsV konkursų Vertinimo komisijos nariais, dalintis savo gerąja praktika su užsienio kolegomis.